dauerherz® | kurdisch ____ em biçin bibînin

Bald ist es da. | Ew zû tê.