dauerherz® | kurdish ____ em biçin bibînin

Soon it will be here. | Ew zû tê.